Sadzobník poplatkov IOM

1. Výpis z registra trestov                           

súdny/správny poplatok2,00 €
asistenčný poplatok1,90 €

2. Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z registra trestov na základe jednej žiadosti

doplnková služba1,90 €

3. Odpis z registra trestov

súdny/správny poplatok2,00 €
asistenčný poplatok1,90 €

4. Druhé a ďalšie vyhotovenie Odpisu z registra trestov na základe jednej žiadosti

doplnková služba1,90 €

5. Výpis z obchodného registra na právne účely

asistečný poplatok4,50 €

6. Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z obchodného registra na základe jednej žiadosti

asistečný poplatok4,50 €

7. Výpis z listu vlastníctva na právne účely - cena sa vyberá za každých aj začatých 20 parciel, stavieb, bytov alebo nebytových priestorov

súdny/správny poplatok4,00 €
asistenčný poplatok3,90 €

8. Druhé a ďalšie vyhotovenie Výpisu z listu vlastníctva na základe jednej žiadosti

asistečný poplatok3,90 €

9. Doplnkové služby v súvislosti s vybavovaním na integrovanom obslužnom mieste (IOM)

kopírovanie - A4 jednostranný lit - čierna tlač0,10 €
kopírovanie - A4 jednostranný list - farebná tlač0,30 €
kopírovanie - A4 obojstranný list - čierna tlač0,20 €
kopírovanie - A4 obojstranný list - farebná tlač 0,60 €
skenovanie - A4 jednostranný list    0,10 €
údaje na nosičoch CD    0,30 €
zaslanie výstupu doporučeným listom  1,30 €
zaslanie výstupu doporučeným listom do vlastných rúk1,50 €