Primátor

Fotografia ku podstránke: Primátor

Ing. Dušan Šimka sa narodil 5. októbra 1961 v Bojniciach.

Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 1985 v Bratislave na Vysokej škole ekonomickej - Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví (v súčasnosti je to fakulta manažmentu). Po ukončení štúdia nastúpil pracovať na ekonomický odbor NCHZ (Novácke chemické závody) teraz Fortischem a.s.. V roku 1990 bol zvolený za predsedu MsNV v Novákoch. V novembri 1990 bol zvolený za primátora mesta Nováky. Bol iniciátorom prvého vlastného mestského televízneho vysielania v Slovenskej republike, ktoré začalo v Novákoch dňa 15.03.1991.

V rokoch 2015 - 2018 Energochemica Trading a.s. Bratislava - Supervízor pre kontrolu.

 

Ing. Dušan Šimka bol zvolený za primátora mesta Nováky v Komunálnych voľbách  dňa 10.11.2018 už po siedmy raz. Sľub primátora zložil do rúk predsedu mestskej volebnej komisie na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve  dňa 21. decembra 2018.

 

Prehľad pôsobenia vo verejnej správe:

apríl 1990 - november 1990 : predseda Mestského národného výboru v Novákoch

Funkciu primátora mesta vykonáva už siedme volebné obdobie: 1990 - 1994, 1994 - 1998, 1998 - 2002, 2002 - 2006, 2006 - 2010, 2010 - 2014, 2018 - 2022.

Roky 1995 - 1999, 1999 - 2003 podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a predseda Komory miest. Roky 1999 - 2002 - člen Kolegia ministra práce, soc. vecí a rodiny.

Roky 2001 - 2003 - zvolený Národnou radou SR za člena predstavenstva Národného úradu práce (NÚP). Roky 2001 - 2005 poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Roky 2003 - 2007 - člen predsedníctva ZMOS a predseda sekcie práce a sociálnych vecí.

V rokoch 1995 - 2015 - viceprezident Slovenskej asociácie pre káblové telekomunikácie (predtým Slovenská spoločnosť pre káblovú televíziu).

Primátor
Ing. Šimka Dušan 421 46 512 1511
Prednosta
mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje
Ing. Martina Ján 046/512 15 13
0948 555 981
Sekretariát, podateľňa
Ing. Ličková Lenka 421 46 512 1512
0948 341 201
Sekretariát, podateľňa
Kováčová Miroslava 421 46 512 1527
421 940 636 388
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 14.11.2022
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia kultúry a vzdelávania 26.09.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
ZMLUVY, FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA