Primátor

Ing. Dušan Šimka sa narodil 5. októbra 1961 v Bojniciach.

Vysokoškolské vzdelanie ukončil v roku 1985 v Bratislave na Vysokej škole ekonomickej - Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví (v súčasnosti je to fakulta manažmentu). Po ukončení štúdia nastúpil pracovať na ekonomický odbor NCHZ (Novácke chemické závody) teraz Fortischem a.s.. V roku 1990 bol zvolený za predsedu MsNV v Novákoch. V novembri 1990 bol zvolený za primátora mesta Nováky. Bol iniciátorom prvého vlastného mestského televízneho vysielania v Slovenskej republike, ktoré začalo v Novákoch dňa 15.03.1991.

V rokoch 2015 - 2018 Energochemica Trading a.s. Bratislava - Supervízor pre kontrolu.

 

Ing. Dušan Šimka bol zvolený za primátora mesta Nováky v Komunálnych voľbách  dňa 10.11.2018 už po siedmy raz. Sľub primátora zložil do rúk predsedu mestskej volebnej komisie na ustanovujúcom mestskom zastupiteľstve  dňa 21. decembra 2018.

 

Prehľad pôsobenia vo verejnej správe:

apríl 1990 - november 1990 : predseda Mestského národného výboru v Novákoch

Funkciu primátora mesta vykonáva už siedme volebné obdobie: 1990 - 1994, 1994 - 1998, 1998 - 2002, 2002 - 2006, 2006 - 2010, 2010 - 2014, 2018 - 2022.

Roky 1995 - 1999, 1999 - 2003 podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a predseda Komory miest. Roky 1999 - 2002 - člen Kolegia ministra práce, soc. vecí a rodiny.

Roky 2001 - 2003 - zvolený Národnou radou SR za člena predstavenstva Národného úradu práce (NÚP). Roky 2001 - 2005 poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Roky 2003 - 2007 - člen predsedníctva ZMOS a predseda sekcie práce a sociálnych vecí.

V rokoch 1995 - 2015 - viceprezident Slovenskej asociácie pre káblové telekomunikácie (predtým Slovenská spoločnosť pre káblovú televíziu).

Primátor
Ing. Šimka Dušan 421 46 512 1511
Prednosta
mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje
- -
Sekretariát, podateľňa
Ing. Ďubašáková Andrea 421 46 512 1512 421 915 706 744 421 46 546 1219
manažér pre investičné a projektové plánovanie
Ing. arch. Šimánek Miloslav 421 46 512 1518 421 940 636 387
Sekretariát, podateľňa
Kováčová Miroslava 421 46 512 1527 421 940 636 388 421 46 546 1219