Primátor mesta

Fotografia ku podstránke: Primátor mesta

Ing. Branislav Adamec

Primátor
Ing. Adamec Branislav 421 46 512 1511
Prednosta
mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje
Miština Marián 421 46 512 1513
421 948 858 212
Sekretariát, podateľňa
Mgr. Revajová Michaela 421 46 512 1512
421 948 341 201
Sekretariát, podateľňa
Kováčová Miroslava 421 46 512 1527
421 940 636 388
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 12.12.2023
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 04.12.2023
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA