Spoločný obecný úrad

Stavebné oddelenie
Vykonáva činnosti v zmysle stavebného zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov – predovšetkým stavebné
Sociálne oddelenie
poskytuje a zabezpečuje základné sociálne poradenstvo, vydáva a vybavuje žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Školstvo
Školský úrad pre obce združené v SOÚ v Novákoch vykonáva štátnu správu v školstve v