Cesta rozprávkovým parkom

Mesto Nováky v spolupráci s Nováckym ľudovým divadlom, Centrom voľného času a Základnou umeleckou školou usporiadali v sobotu 1. júna v Parku Dr. Štefana Moysesa "Cestu rozprávkovým parkom". Deti si prešli rozprávkové stanovištia, užili si  zábavné atrakcie, jazdu na koni, videli ukážky hasičskej a záchranárskej techniky, a detské divadielko. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí okrem hlavných organizátorov prispeli k zdarnému priebehu podujatia – DHZ Nováky, Hlavnej banskej záchrannej stanici, spoločnostiam AGRO GTV, s. r. o. Nováky, VEPOS, s. r. o., VAŠA Group, s. r. o. CARCOUSTIC Nováky Slovakia, s. r. o.  a Mestskej polícii Nováky. 03.06.2019