VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 05/2019

Úplné znenie

Znenie výzvy č. 5/2019 v prílohe13.06.2019