Odporúčania pre obyvateľstvo

Úplne znenie

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.19.06.2019