Odporúčania pre obyvateľstvo

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.19.06.2019
Úplne znenie
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 28.3.2022
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu predchádzania vzniku požiarov v súlade § 21 písm. o) zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších ...
Zverejnené: 28.03.2022
Oslávme Silvester aj Nový rok bezpečne
FOTO: Oslávme Silvester aj Nový rok bezpečne
Zverejnené: 04.12.2019
Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkoch ruší dňom 05. 08. 2019 o 08 :00hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. ...
Zverejnené: 05.08.2019
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Prievidza
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ...
Zverejnené: 18.06.2018
Informácie pre dotknutú verejnosť - FORTISCHEM a.s.
Podľa §5 Zákona č. 128/2015 Z.z. je prevádzkovateľ povinný predložiť oznámenie o zaradení podniku, resp. jeho aktualizáciu okresnému úradu v sídle kraja. FORTISCHEM predložil Oznámenie o zaradení do kategórie „B“ v Trenčíne dňa 29. 10. 2015. V júli 2016 bola ...
Zverejnené: 17.08.2016
Problematika vykurovacieho obdobia
Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezón.S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas  ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí ...
Zverejnené: 23.09.2020
Ochrana pri úniku nebezpečnej chemickej látky
Ochrana pri úniku nebezpečnej chemickej látkyNebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov. ...
Zverejnené: 09.08.2019
Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkochruší dňom 03. 09. 2018 o 08 :00hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. ...
Zverejnené: 03.09.2018
Informácia pre dotknutú verejnosť - – Sloveca, Sasol Slovakia
INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÚ VEREJNOSŤ  - v zmysle § 15 Zákona NR SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií ...
Zverejnené: 27.03.2018
PRÍVALOVÉ DAŽDE/NÁHLA BÚRKOVÁ ČINNOSŤ
Prívalové dažde Silné prehánky spojené s búrkovou činnosťou sú v letnom období častým a bežným javom. Vo väčšine prípadov trvajú krátko (do 30 minút). Niekedy sa však vytvorí mimoriadne aktívna búrková bunka a vo veľmi krátkom čase z nej vypadne ...
Zverejnené: 30.06.2016
12
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA