OZNAM- oprava štátnej cesty I/64

OZNAM

Mesto Nováky oznamuje obyvateľom mesta, že v dňoch od 08.07.2019 do 14.07.2019 bude prebiehať oprava štátnej cesty I/64, ktorá bude pozostávať z vyfrézovania starého povrchu a nanesenia nového krytu vozovky. Práce na štátnej ceste sa začnú realizovať od ul. M.R.Štefánika pri bývalom hoteli Domus, ďalej budú pokračovať celým úsekom štátnej cesty na Nám. SNP a celým úsekom ulice A. Hlinku. Počas prác v záujmovom území bude v mieste prác umožnený prejazd vozidlám striedavo v jednom smere.03.07.2019