Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk- Rekonštrukcia rozvodov tepla- Mesto Nováky