Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 11. 07. 2019 od 07,30 h - 15,30 h

Úplné znenie


08.07.2019