ŽSR: Výluka na úseku Handlová – Remäta (17. 07. 2019)

Úplné znenie

  dňa 17. júla 2019, výluka v úseku  Remäta - Handlová v čase 7.35 – 10.20 hod..11.07.2019