Oznam - oprava štátnej cesty I/64

list

Mestu Nováky bol dňa 11. júla 2019 doručený od firmy Metrostav Asfalt, a. s. Zvolen list tohto znenia:

Vec: Informácia ohľadom realizovania stavby I/64 Nováky, Mestský úrad

Oznamujeme Vám, že rekonštrukcia cesty I/64 Nováky, Mestský úrad je pozastavená z technických príčin.

Z uvedeného dôvodu sa začiatok prác odkladá na neurčito. O termíne realizácie Vás budeme vopred informovať.

S pozdravom

Ing. Milan Hronec, Výrobo-technický námestník12.07.2019