VÝZVA NA PODÁVANIE PONÚK NÁJOMNÉHO V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 06/2019

Úplné znenie

Znenie výzvy č. 6/2019 v prílohe.19.07.2019