Vatra zvrchovanosti 2019

Mesto Nováky, Miestny odbor Matice slovenskej, CVČ a Mestský klub dôchodcov Nováky usporiadali v piatok 19. júla v areáli pri Nováckom jazere tradičnú Vatru zvrchovanosti, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 27. výročia Dňa prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenska.

Okrem verejnosti sa na vatre zúčastnili aj primátor mesta Ing. Dušan Šimka, poslanec Msz a podpredseda Miestneho odboru matice slovenskej Mgr. Pavel Oršula, poslankyňa MsZ Alena Mokrá.

Oslava tohto pamätného dňa započala hymnou Slovenskej republiky a pokračovala príhovormi primátora mesta Ing. Dušana Šimku a podpredsedu Miestneho odboru matice slovenskej Mgr. Pavla Oršulu. Vo svojich príhovoroch pripomenuli významný deň v našich novodobých dejinách - prijatie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. SNR ju schválila v roku 1992 v rámci bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vyhlásila ňou zvrchovanosť Slovenskej republiky. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1. januára 1993.

Za zvukov hymnickej piesne potom predstavitelia mesta zapálili vatru zvrchovanosti, ktorú svojpomocne postavili pracovníci Mestského úradu.

Po oficiálnej časti v kultúrnom programe postupne vystúpili spevokol Ms. klubu dôchodcov, svojimi zvučnými hlasmi atmosféru umocnila aj Mužská spevácka skupina Borinka zo Zemianskych Kostolian. Folklórna skupina Marinka, ktorú novácki diváci veľmi dobre poznajú ako nositeľku folklórnych tradícií sa v programe predstavila pásmom hymnických a ľudových piesní.

Na záver kultúrneho programu potešili divákov skvelé heligónkarky  - sestry Lenka a Evka Bacmaňákové z Oščadnice.22.07.2019