Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia telocvične

výzva

Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia telocvične na ZŠ ročníky 1.-4. na Ul. J.C. Hronského, Nováky24.07.2019