Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

úplne znenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkoch

 ruší dňom 05. 08. 2019 o 08 :00hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.05.08.2019