Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 27.08.2019 od 13:30 do 19:30

úplne znenie
Úplné znenie


05.08.2019