Výzva na predkladanie ponúk

výzva -uplne znenie

Výzva na predkladanie ponúk

"Vypracovanie znaleckého posudku vo veci "Posúdenie realizácie rekonštrukcie objektu domu služieb v meste Nováky""22.08.2019