Káblová televízia

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že od 02. 09. 2019 preberá správu káblovej televízie v našom meste spoločnosť Kabeltelsat, s. r. o., ako ste boli informovaní listom od uvedenej spoločnosti. Taktiež upozorňuje, aby ste si dňa 02. 09. 2019 preladili svoje televízne prijímače na novú programovú skladbu podľa oznamu, ktorí ste obdržali. V prípade technickej pomoci pri ladení kontaktujte spoločnosť Kabeltelsat, s. r. o. na mobilnom telefónnom čísle 0905 145 222.

Kontaktné miesto spoločnosti bude otvorené od 02. 09. 2019 na Námestí SNP č. 352/16 – vedľa budovy MsÚ.27.08.2019