Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia telocvične

Úplné znenie

Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia telocvične na ZŠ ročníky 1.-4. na Ul. J.C. Hronského, Nováky30.08.2019