Odpočet plynu

Slovenská pošta - Pošta Nováky oznamuje, že v čase od 04. 09. - 25. 09. 2019 bude externý zamestnanec vykonávať odpočty plynu. Žiada občanov o sprístupnenie plynomerov a umožnenie vstupu odpočtárovi do bytov  a domácností. 

Slovenská pošta za porozumenie ďakuje.04.09.2019