Výberové konanie na obsadenie funkcie „odborný referent pre stavebné konanie - SOU”

Úplné znenie

Mesto Nováky
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
"odborný referent pre stavebné konanie - SOU”06.09.2019