Výzva na predloženie cenovej ponuky -Rekonštrukcia ul.Trenčianskej -napojenie z ulice Duklianskej

výzva

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia ul. Trenčianskej - napojenie z ulice Duklianskej.25.09.2019