STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA

STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA

 V dňoch 24. a 25.októbra 2019 sa v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s. Trenčín konal v poradí už 21.ročník prezentačnej výstavy stredných škôl. Priestory výstaviska zaplnili žiaci stredných a základných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Žiaci SOŠ Nováky prezentovali jednotlivé študijné odbory školy, predvádzali jednoduché chemické pokusy, prácu na CNC fréze a ponúkali výrobky z dielne žiakov našej školy. Milan Guláš, študent zo IV.R triedy, sa zapojil do súťaže o najlepší exponát vlastným dielom – CNC GRAVIRKA pre DPS. Svojim krásnym spevom spestrila kultúrny program Chiara Gatialová. SOŠ Nováky sa angažovala tiež v súťaži o najlepšie promo video.  

Súčasťou programu bolo oceňovanie najlepších škôl. Predseda TSK Jaroslav Baška odovzdal ocenenia najlepším firmám a školám v systéme duálneho vzdelávania a zároveň ocenil školy s najlepšími výsledkami vo vedomostných a športových súťažiach. SOŠ Nováky obsadila 3.miesto v športových súťažiach v kategórii "odborné školy" a získala pohár  predsedu TSK. Gratulujeme !  28.10.2019