Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac November 2019

Oznamujeme Vám, že v dňoch 13. - 15. 11., 18. 11., 20. - 22. 11. , 27. - 29. 11.  2019   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni - Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť.04.11.2019