SOŠ NOVÁKY SA VZDELÁVALI UČITELIA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV ZŠ

Stredná odborná škola v Novákoch zorganizovala dňa 29. novembra 2019 metodický deň pre učiteľov prírodovedných predmetov základných škôl. Cieľom podujatia bolo priblížiť a zatraktívniť pre žiakov štúdium prírodovedných predmetov, no najmä chémie a ukázať, ako sa dá vyučovať zábavne a hravo.

Pre účastníkov metodického dňa boli pripravené zaujímavé prezentácie, námety na motivačné úlohy pre žiakov, nové metodické informácie a poznatky v oblasti inovatívnych vzdelávacích postupov. Potom sa pedagógovia presunuli do priestorov laboratórií. V chemickom laboratóriu mali možnosť vyskúšať si laboratórne techniky v praktických úlohách 56.ročníka chemickej olympiády a tiež efektné motivačné pokusy. Biológia naživo sa uskutočnila v priestoroch biologického laboratória, v ktorom hlavnou témou boli kvasinky.

Pozvanie na jubilejný 5. ročník odborného seminára prijalo takmer 20 učiteľov zo 17 základných škôl, ktoré sú v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Metodický deň prináša pozitívne ohlasy a teší sa veľkému záujmu zo strany zúčastnených učiteľov. A čo dodať na záver? Snáď len tlmočiť slová učiteľov: "Už teraz sa veľmi tešíme na ďalší ročník."02.12.2019