Oznam - presuny kancelárií na mestskom úrade

Mestský úrad v Novákoch oznamuje občanom, že v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry došlo k presunom kancelárií na mestskom úrade nasledovne:

- pracovníčky ekonomického oddelenia za daň z nehnuteľností a miestny poplatok za komunálny odpad majú kanceláriu č. 2 na prízemí oproti hlavnému vchodu,

- vedúci oddelenia výstavby a pracovníci oddelenia výstavby majú kancelárie  na poschodí mestského úradu,

- vedúca oddelenia vnútornej správy, pracovníčka vnútornej správy a pracovníčka sociálnych vecí majú kanceláriu č. 3 na prízemí.06.02.2020