Rozmiestnenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov zrušený.

Rozmiestnenie a vývoz veľkoobjemových kontajnerov zrušený.

Z  dôvodu mimoriadnej situácie šírenia COVID-19  Mesto Nováky ruší od 24.03.2020 rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov  určených na vývoz objemných odpadov. Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov bude zrealizované podľa nového harmonogramu vývozu, o ktorom vás budeme informovať.

Systém zberu odvozu odpadu zo zelene zostáva zachovaný, čo znamená, že stanoviská určené na zber biologicky rozložiteľného odpadu - konárov  sa nerušia.

Občanov ďalej žiadame, aby na obvyklých stanovištiach kontajnerov ako aj na  kontajnerových stanovištiach určených na zber a vývoz komunálneho odpadu, nevytvárali čierne skládky.23.03.2020