OZNAM- rúška

MsÚ oznamuje, že v dňoch 24. 03. – 25. 03. 2020 budú doručované zdarma do domácností občanov od 60 rokov  do 69 rokov ochranné rúška pracovníkmi MsP Nováky.

V prípade, že občan nebude doma, bude rúško vložené v obálke do poštovej schránky.24.03.2020