Výber dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálny odpad - posunutie termínu

Mestský úrad oznamuje občanom, že vzhľadom k súčasnej situácii, posúva termíny na vyberanie dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  do letných mesiacov.27.03.2020