Neschválenie kúpy rúšok poslancami

Primátor mesta Nováky, Ing. Dušan Šimka, oznamuje občanom, že na základe ponuky na kúpu certifikovaných rúšok s dezinfekčnými striebornými vláknami, ktoré sa dajú využívať takmer 3 roky (1000 praní pri 60 stupňoch.),predložil návrh poslancom MsZ na zakúpenie rúšok z rozpočtu mesta pre všetkých občanov mesta Nováky, kde cena rúška bola 2,90 eur.

Primátor ďalej oznamuje, že 6 poslancov MsZ neschválilo nákup uvedených rúšok. A to nasledovní poslanci: Branislav Adamec, Michal Gogola, Marian Miština, Juraj Svitok, Roman Jakubis, Ivan Hvojník.

Primátor mesta vyjadruje poľutovanie nad konaním uvedených poslancov.

 31.03.2020