Knižnica mesta Nováky-poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia22.04.2020