Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Máj 2020

Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac  Máj 2020

Oznamujeme Vám, že v dňoch 07.05. 2020, 15. 05.2020, 21.-22.05.2020, 29. 05. 2020 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť.23.04.2020