Oznam SOŠ Nováky

                                                                  

V súlade s § 69 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že v školskom roku 2020-2021 v SOŠ Nováky otvárame

externú formu štúdia - pomaturitné špecializačné štúdium v odboroch:

2846 Q procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel

2870 Q špecialista spracovania plastov11.05.2020