Oznam o obmedzeniach súvisiacich s rekonštrukčnými prácami.

Mestský úrad v Novákoch oznamuje občanom, ktorí vlastnia garáže na ul.
Rastislavovej v Novákoch na parkovisku a v jeho okolí pri futbalovom
štadióne, že od 21. týždňa t.j. od 18.05.2020 budú v danom úseku prebiehať
stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou rozvodov tepla v Novákoch.
Predpoklad ukončenia stavebných prác by mal byť v 24. týždni. Vzhľadom na
uvedené skutočnosti - bude výjazd a príjazd vozidiel k daným garážam
obmedzený. Z tohto dôvodu ďalej občanov žiadame, aby rešpektovali prenosné
dopravné značenie, aby sa nesnažili uvedeným úsekom prechádzať autom a
neparkovali na miestach brániacich výkonu stavebných prác. Ďakujeme. 14.05.2020