Zrušenie vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu zníženia výskytu požiarov na lesných a trávnatých pozemkoch, 

ruší dňom 25. 05. 2020 o 12:00 hod vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 25.05.2020