Oznámenie: Rozhodnutia na daň z nehnuteľností, na daň za psa a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2020

Doručovanie rozhodnutí

Mestský úrad oznamuje občanom, že rozhodnutia na daň z nehnuteľností, na daň za psa a na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budú doručované do každej domácnosti pracovníčkami mestského úradu v dňoch

od 01. júna. 2020 – do 19. júna 2020

Občania, ktorí majú aktívne elektronické schránky na portáli slovensko.sk, týmto sme doručili rozhodnutia elektronicky, preto prosíme týchto občanov, aby v súčasnej dobe navštevovali svoje kontá na slovensko.sk.

Platenie daní

Žiadame občanov, aby prednostne využívali platenie dane z nehnuteľností, dane za psa a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady elektronickou formou. Rovnako žiadame, aby starším občanom pomohli zaplatiť dane elektronickou formou mladší rodinní príslušníci. Platiť môžete tiež na pošte alebo do pokladne mesta v úradných hodinách mestského úradu. V pokladni mesta je možné platiť aj platobnou kartou. Pri platbe v hotovosti si dopredu nachystajte príslušnú sumu.

Upozorňujeme občanov, že je potrebné si vždy so sebou priniesť rozhodnutia.

Opatrenia voči COVID-19

V rámci opatrení voči ochoreniu  COVID- 19 budú pracovníčky mestského úradu vybavené ochranným rúškom, rukavicami a dezinfekčným gélom. Pri prevzatí rozhodnutí je potrebné, aby občania pri preberaní zásielky podpisovali vlastným perom a mali nasadené ochranné rúško a rukavice. Rovnako treba postupovať pri platení do pokladne mesta, kde treba v budove mestského úradu alebo pred ňou dodržiavať náležitý sociálny odstup.27.05.2020