Oznam: Materská škola

Materská škola Nováky oznamuje zákonným zástupcom, ktorí prihlásili deti na dochádzku v mesiaci jún 2020, že prevádzka materskej školy , vzhľadom k aktuálnej situácii, bude v čase od 6,30 do 15,30 hod.  Deti musia prísť do materskej školy do 8,00 hod. Po uvedenom čase už nástup dieťaťa nie je možný.

Povinnosťou zákonných zástupcov bude zabezpečiť dieťaťu do osobnej skrinky náhradné ochranné rúško, fľašu s pitnou vodou, ktorá musí byť podpísaná. Akékoľvek nepotrebné predmety osobného charakteru, napr. hračky, sú zakázané.

Pri prvom nástupe zákonný zástupca donesie vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa s aktuálnym dátumom, ktoré nemusí byť potvrdené od lekára.

Bližšie informácie o podmienkach dochádzky dieťaťa do materskej školy budú zverejnené vo vstupných priestoroch materskej školy.27.05.2020