Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

od 7:15 do 16:15
od 7:00 do 17:00
od 7:00 do 13:15

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 23.06.2020 t.j. v utorok v čase od 7,00 hod. do 17,00 hod. obmedzená distribúcia elektriny pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe tohto oznámenia. 15.06.2020