Zber údajov o obetiach 1. svetovej vojny

Vážení spoluobčania.

Poznanie vlastných dejín a dejín svojej obce alebo mesta z nás robí hrdých obyvateľov a ozajstných vlastencov. Veď história nášho mesta je obrazom života generácií našich predkov. Preto by malo byť vecou záujmu každého z nás, aby sme poznali a zachovávali dedičstvo našich otcov a dedov.

Milí Nováčania.

V záujme poznania bielych miest nováckych dejín sme sa rozhodli osloviť vás na spoluprácu. Pred dvomi rokmi sme si pripomenuli 100. výročie skončenia prvej svetovej vojny. Nikto z nás, dnes žijúcich, tento vojnový konflikt už nezažil. No stále medzi nami žijú pamätníci, ktorých niekdajší rodinní príslušníci alebo príbuzní ešte priamo zažili tieto dejinné udalosti. Na front 1. svetovej vojny narukovali desiatky chlapcov a mužov aj z Novák, Horných Leloviec a Laskára. Tí, ktorí sa vrátili, vo svojich rodinách a okolí často rozprávali o svojich zážitkoch. No nie všetci mali to šťastie. Do viacerých rodín prišlo iba smútočné oznámenie, že ich otec alebo syn v cudzích krajoch položil svoj život. Žiaľ, my dnes už nepoznáme ich presný počet, a niekedy ani mená. No predpokladáme, že v nováckych rodinách ešte žijú spomienky na predkov – vojnové obete.

Vážení spoluobčania.

Z rôznych archívnych prameňov a spomienok najstarších pamätníkov sa nám podarilo zostaviť čiastkový menoslov obetí 1. svetovej vojny z Novák, Horných Leloviec a Lakára. Tento zoznam bude až do konca júla zverejnený na vývesnej tabuli Miestneho odboru Matice slovenskej na Námestí SNP. Pokiaľ máte vedomosť o ďalších, ktorí sa stali obeťami prvého svetového konfliktu, môžete túto skutočnosť nahlásiť ktorémukoľvek členovi Výboru MO Matice slovenskej v Novákoch, najlepšie písomnou formou. Prípadne môžete uviesť akékoľvek vedomosti o ich živote alebo pamiatku, ktorú na nich opatrujete vo vašich rodinných archívoch. Budeme radi, ak túto informáciu odovzdáte aj niekdajším Nováčanom, Lelovčanom či Laskárčanom, ktorí v našom meste už nežijú. Spolu tak vzdáme hold skutočným hrdinom, ktorí si zaslúžia našu úctu a vďaku za slobodu, ktorú nám priniesli.

Ďakujeme.

Váš Miestny odbor Matice slovenskej v Novákoch.

 

 26.06.2020