Strieborný odznak SOŠV pre pána Milana Oršulu

diplom

Na 294. zasadnutí výkonného výboru Slovenského olympijského a športového výboru prebehol aj slávnostný akt odovzdávania vyznamenaní.

Milan Oršula bol dňa 26.06.2020 vyznamenaný za dlhoročný a výrazný prínos pre olympijské hnutie a šport.29.06.2020