Oznam o obmedzeniach na ul. Kukučínovej

Oznam

Mesto Nováky oznamuje občanom, ktorí vlastnia garáže na ul. Kukučínovej v Novákoch, že od 28. týždňa t.j. od 6. júla 2020 budú v danom úseku prebiehať stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou rozvodov tepla v Novákoch. Predpoklad ukončenia stavebných prác by mal byť v 32. týždni. Vzhľadom na uvedené skutočnosti - bude výjazd a príjazd vozidiel k daným garážam obmedzený. Z tohto dôvodu ďalej občanov žiadame, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie, aby sa nesnažili uvedeným úsekom prechádzať autom a neparkovali na miestach brániacich výkonu stavebných prác.

 

Ďakujeme za porozumenie.30.06.2020