Oznam - ponuka pomaturitného štúdia na SOŠ Nováky

Príloha

Chcete si zvýšiť kvalifikáciu ? 

Stredná odborná škola Nováky ponúka v školskom roku 2020/2021 externé pomaturitné štúdium v odboroch žiadaných na trhu práce :

2846 Q procesný špecialista pre chemický a farmaceutický priemysel

2870 Q špecialista spracovania plastov

Bližšie informácie v prílohe.08.07.2020