Nováky sa po dvoch rokoch dočkali rekonštrukcie telocvične v základnej škole