Výberové konanie na pracovné pozície: projektový manažér, manažér tímu, manažér pre monitorovanie, finančný manažér

manažér tímu
manažér pre monitorovanie
finančný manažér
projektový manažér

Mesto Nováky

so sídlom Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky

vyhlasuje

výberové konanie na pracovné miesta

projektový manažér, manžér tímu, manžér pre monitorovanie, finančný manažér.

Pracovné miesta sa obsadzujú pre výkon činnosti projektových manažérov interného tímu počas trvania projektu "Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra" s miestom výkonu práce v meste Nováky.

Pracovné miesta sa budú obsadzovať:  výberovým  konaním.

podrobné informácie v prílohách 03.08.2020