Oznámenie o rekonštrukcii oporného múrika na autobusovej stanici v Novákoch

Mesto Nováky oznamuje občanom, že v 32. týždni t.j. od 04.08.2020 začnú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou stavby "Oprava oporného múrika a chodníka AS Nováky" na ul. Gašpara Košťála             na autobusovej stanici v Novákoch. Dĺžka trvania prác bude približne 1 mesiac. Z uvedeného dôvodu žiadame občanov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie, zvýšili pozornosť a obmedzili prechod týmto úsekom.

 

Ďakujeme za porozumenie.04.08.2020