Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

odberné miesta

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 14.08.2020 t.j. v piatok v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. obmedzená distribúcia elektriny pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe tohto oznámenia.

 10.08.2020