Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac September 2020

Oznamujeme Vám, že v dňoch 03.-04.09. 2020, 08.-11.09.2020, 16.-18.09. 2020, 24.-25.09.2020 a 30.09.2020 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť.19.08.2020