Výberové konanie na asistenta učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov

Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky prijme do pracovného pomeru od 1.9.2020:

asistenta  učiteľa pre zdravotne znevýhodnených žiakov

Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019  Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a  vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch 1/2020.

Požiadavky – splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, dobrý vzťah k deťom, pozitívny prístup k práci, ochota a flexibilita.

Platové podmienky v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte na adresu školy alebo elektronicky na adresu zsnovaky@gmail.com do 24. 8. 2020. Informácie na tel. čísle: 046/ 5460129.21.08.2020