VYZÝVA NA PODÁVANIE PONÚK V PONUKOVOM KONANÍ NA PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU č. 03/2020

Úplné znenie


21.09.2020