Zmena využívania a prestavba internátu SOU chemického na Bytový dom" navrhovateľ stavby Richard Pišťánek

Verejná vyhláška


23.09.2020